Loading

Նշանակալից մասնակիցներ

«Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալը կազմում է 117,386,286,000 (Մեկ հարյուր տասնյոթ միլիարդ երեք հարյուր ութսունվեց միլիոն երկու հարյուր ութսունվեց հազար) ՀՀ դրամ։ Այն բաժանված է 11,642,000 (Տասնմեկ միլիոն վեց հարյուր քառասուներկու հազար)  հատ հաuարակ (uովորական) բաժնետոմսերի, յուրաքանչյուրը` 10,083 (տասը հազար ութսուներեք) ՀՀ դրամ անվանական արժեքով։ Բաժնետոմսերը լրիվ վճարված են և ձեռք են բերվել Ընկերության միակ բաժնետեր Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի կողմից։

Թարմացվել է` 2019-01-18, 15:44:25