Loading

Ծրագրեր

 «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ, հետամուտ լինելով սահմանված առաքելության և նպատակների իրագործմանը, իրականացնում է հետևյալ ծրագրերը`
◊«Մատչելի բնակարան` երիտասարդ լրագրողներին, բժիշկներին, մանկավարժներին և սպորտսմեններին» (Ծրագիրն ավարտված է:)

«Մատչելի բնակարան՝ երիտասարդ մասնագետներին» (Ծրագիրն ավարտված է:)

«Մատչելի բնակարան՝ երիտասարդ մասնագետներին» (Զեյթուն 2, Ավան 5) (Ծրագիրն ավարտված է:)

◊«Մատչելի բնակարան երիտասարդ մասնագետներին» (Ավան 6) 


◊«Մատչելի բնակարան երիտասարդ մասնագետներին» (Զեյթուն 3)

◊«Պետական ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովման ծրագիր» (Ադոնցի 6/1) (Ծրագիրն ավարտված է:)

◊«Պետական ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովման ծրագիր» (Ադոնցի 6/2)

◊«Պետական ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովման ծրագիր» (Ադոնցի 6)

◊«Պետական ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովման ծրագիր» (Ադոնցի 4, 4/3)

«Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության զինվորական կոչում ունեցող, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության զինվորական կոչում ունեցող և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կոչում ունեցող անձնակազմին կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերմանն աջակցելու նպատակով մշակված հատուկ վարկային ծրագիր»

◊ՀՀ պետական կամ ՀՀ պետական հավատարմագրություն ունեցող բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողներին տրամադրվող ուսումնական վարկերի հատուկ վարկային ծրագիր

Թարմացվել է` 2020-05-04, 15:42:19