Loading

10.10.2023

2023թ. հոկտեմբերի 10-ին վերաֆինանսավորվել են 66 հիփոթեքային վարկեր՝ 1.002,572 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, 66 զինվորական հիփոթեքային վարկեր՝ 1.372,728 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և «Արցախի Հանրապետության առանձին շրջաններից տեղահանված ընտանիքների համար բնակարանային մատչելիության ապահովման պետական աջակցության ծրագրի» շրջանակներում 20 հիփոթեքային վարկեր՝ 210,355 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.10.2023