Loading

10.11.2023

2023թ. նոյեմբերի 10-ին վերաֆինանսավորվել են 61 հիփոթեքային վարկեր՝ 932.2 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, 44 զինվորական հիփոթեքային վարկեր՝ 890.9 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և «Լեռնային Ղարաբաղի առանձին շրջաններից տեղահանված ընտանիքների համար բնակարանային մատչելիության ապահովման պետական աջակցության ծրագրի» շրջանակներում 7 հիփոթեքային վարկեր՝ 74.3 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.11.2023