Loading

20.11.2013

«Երիտասարդ ընտանիքին` մատչելի բնակարան» ծրագրի շրջանակներում 2013թ. նոյեմբերի 20-ին վերաֆինանսավորվել է 15 վարկ` 129.1 մլն. ՀՀ դրամ ընդհանուր պայմանագրային գումարով, որից 9 վարկ 88 մլն. ՀՀ դրամ պայմանագրային գումարով տրամադրվել է Երևանում, իսկ 6 վարկ 41.1 մլն. ՀՀ դրամ պայմանագրային գումարով` ՀՀ մարզերում:
20.11.2013