Loading

Recent news

27.05.2024

2024թ. մայիսի 27-ին վերաֆինանսավորվել են 41 սպառողական (ուսանողական) վարկեր` 14.0 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
27.05.2024

10.05.2024

2024թ. մայիսի 10-ին վերաֆինանսավորվել են 64 հիփոթեքային վարկեր՝ 1026.1 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով,  և «Լեռնային Ղարաբաղի առանձին շրջաններից տեղահանված ընտանիքների համար բնակարանային մատչելիության ապահովման պետական աջակցության ծրագրի» շրջանակներում 6 հիփոթեքային վարկեր՝ 59.8 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.05.2024
all news